Vanliga frågor

Några frågar oss: Varför reser vi igen när vi inte kommit fram?
Vi gör detta för att våra vänner i Gaza efterfrågar det. De ser värdet av den uppmärksamhet våra blockadbrytarresor skapar. Vi reser för att visa att vi ser dem, att de inte är glömda.

De väntar förtröstansfullt på stranden – även om både de och vi vet att den israeliska marinen kanske åter igen bryter mot internationell rätt och kapar våra båtar på internationellt vatten.

Vi gör detta för att det är 10 år sedan som den israeliska militären med full kraft attackerade den internationella humanitära flottiljen och dödade nio obeväpnade människor. Då fördömdes unisont Israels attack och blockaden mot Gaza. Idag är det värre än någonsin. FN har i en rapport beskrivit Gaza som obeboeligt år 2020.

Vi gör detta för att aldrig kan konkurrera med stora organisationer som Röda korset. FN eller Oxfam vad gäller ekonomiskt stöd till Gaza. Det vi kan göra är något som de inte gör – använda våra medel för att bryta den illegala blockaden – igen.

Hur finansieras Ship to Gazas båtar?
Vi samlar in pengar genom kampanjer, där vi möter människor och organisationer som stöder vårt arbete. Vi är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som består av personer och organisationer. Varje donation är välkommen, oavsett hur liten den är.

Varför är den israeliska blockaden av Gaza olaglig?
Israel har ockuperat Gazaremsan sedan 1967 och är som ockupationsstyrka ansvarig för befolkningens välbefinnande inom detta territorium. 2011 upprepade fem oberoende FN: s människorättsspecialister att blockaden av Gaza är olaglig (How can Israel´s blockade of Gaza be legal?) på grund av dess oproportionerliga effekter på den civila palestinska befolkningen. FN har varnat att om belägringen av Gaza fortsätter, kommer normalt liv inte att vara livskraftigt år 2020. Den nuvarande blockaden har införts i mer än 12 år av Israel och Egypten, med stöd från många internationella regeringar, och begränsar rörelsen av människor och varor. Genom att tillämpa restriktiva åtgärder som påverkar befolkningen som helhet bryter det mot artikeln 33 i fjärde Genèvekonventionen, som förbjuder kollektiv bestraffning. För mer bakgrund se 2017 års rapport från FN:s ekonomiska och sociala kommission för västra Asien (Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid) och denna rapport från Amnesty International (Israel remains occupying power in Gaza and thus bound by the Law of Occupation).

Varför utmanar Ship to Gaza den israeliska blockaden till sjöss?
Internationella civilsamhällsorganisationer har utmanat den olagliga israeliska land- och marinblockaden i Gaza på olika sätt i mer än 11 år. Medan andra organisationer har fokuserat på att utmana landblockaden, utmanar vi Ship to Gaza den israeliska blockaden till sjöss för att uppmärksamma de effekter som detta har på palestinska människor i Gaza, som t. ex för palestinska fiskare i Gaza, som ofta skjuts av den israeliska flottan när de försöker försörja sina familjer och den allmänna befolkningen. Över 50 procent av befolkningen i Gaza är barn. De som är äldre än 9 år har redan fått genomlida tre krig och många lider av posttraumatiskt stressyndrom. Våra båtar beger sig från olika hamnar och vidare på internationellt vatten vill vi nå Gazas hamn och häva blockaden och bryta tystnaden om situationen och den instängda befolkningen i Gaza.

Vi gör detta för att barnen i Gaza behöver vår hjälp!

  • Nästan 70% av folket i Gaza saknar livsmedel.
  • Sjukhus i Gaza har mindre än en månads leverans av viktiga mediciner.
  • Nästan hälften av arbetskraften är arbetslös.
  • 97% av vattnet i Gaza är odrickbart.