För barnen i Gaza seglar vi igen!

Gaza under attack

Ship to Gaza Sverige är ett initiativ för praktisk solidaritet med Gazas befolkning. Blockaden måste hävas. Gaza du är inte ensam!

STÖD SHIP TO GAZA

Donera

Välkommen till vår hemsida!.

Ship to Gaza är en gräsrotsrörelse. Vi behöver Din hjälp för att fortsätta arbetet med att bryta blockaden av Gaza.

Vill du hjälpa oss?

Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell för- ening som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheter- na och den allmänna folkrätten.

Ship to Gaza är ett initiativ för praktisk solidaritet med Gazas befolkning.

Ship to Gazas aktuella projekt är att åter igen skicka en båt 2020 för att bryta blockaden. För barnen i Gaza.

Nyheter