För barnen i Gaza seglar vi igen!

Gaza under attack

Ship to Gaza Sverige är ett initiativ för praktisk solidaritet med Gazas befolkning. Blockaden måste hävas. Gaza du är inte ensam!

STÖD SHIP TO GAZA

Välkommen till vår hemsida!

Ship to Gaza är en gräsrotsrörelse. Vi behöver Din hjälp för att fortsätta arbetet med att bryta blockaden av Gaza.
Vill du hjälpa oss?

  • Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell för- ening som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheter- na och den allmänna folkrätten.
  • Ship to Gaza är ett initiativ för praktisk solidaritet med Gazas befolk- ning.
  • Ship to Gazas aktuella projekt är att åter igen skicka en båt 2020 för att bryta blockaden. För barnen i Gaza.

Nyheter

Tidigare aktioner

Ship to Gaza är en gräsrotorganisation och initiativ för praktisk solidaritet med Gazas befolkning. Ship to Gaza är partipolitiskt och religiöst oberoende och består av personer och organisationer som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och den allmänna folkrätten.

Syftet med Ship to Gaza aktioner

  • att skicka båtar och på internationellt vatten försöka bryta den illegala och inhumana blockade av Gaza,
  • att bryta tystnaden om den oacceptabla situation som råder på Gaza-remsan på grund av blockaden,
  • att Gazas befolkning får en klar signal från omvärlden: ni är inte ensamma!

Sedan 2010 har Ship to Gaza Sverige, och i samarbete med Freedom Flotilla Coalition skickat båtar till Gaza. Här nedan kan du läsa om varje aktion (2010-2018). Många svenska och internationella aktivister anmäler sitt intresse att delta i våra aktioner, men antalet passagerarplatser nation kan vara begränsat.

Våra aktioner genomförs tack vare solidariteten från civilsamhället. I Gaza administreras biståndsmottagandet av partipolitiskt oberoende organisationer.

År 2020 hade vi Freedom Flotilla Coalition, som Ship to Gaza är en del av, köpt en båt och planerade att segla till Gaza i ett nytt försök att bryta den inhumana blockaden, men på grund av pandemin med Covid19 kunde vi inte genomföra resan. Men när restriktioner försvinner kommer vi att resa igen, och vi hoppas kunna göra det nästa år 2022. Gaza behöver vår hjälp och att blockaden hävs. Nästa försök gör vi ”För barnen i Gaza”

Här kan du läsa om våra tidigare resor och försök att häva blockaden av Gaza

Läs mer